!!!UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. Poz. 878) a także stosownie do zaleceń Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastiana Kalety oraz w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Sulęcinie informuję, iż:

od dnia 03 sierpnia 2020 r. przywracam bezpośrednią obsługę interesantów przez pracowników kancelarii w godzinach 9:00-13:00

Osobiste dyżury komornika pozostają nadal odwołane.

Ustala się następujące zasady przyjmowania interesantów. Pracownicy kancelarii mogą odmówić obsługi interesanta w przypadku niestosowania się do poniższych reguł.

W kancelarii może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może przebywać w budynku oraz lokalu kancelarii osoba, która przebywa z osobą/osobami odbywającą/odbywającymi kwarantannę lub izolację w warunkach domowych albo sama objęta kwarantanną lub izolacją.

Do kancelarii mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos ( maseczka, przyłbica, kask ochronny ).

Obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk lub założenie rękawiczek ochronnych.

W Biurze Podawczym Kancelarii może przebywać w tym samym czasie 1 osoba, za wyjątkiem pracowników kancelarii realizujących obsługę interesantów.

Obowiązuje zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy wszystkimi osobami uczestniczącymi w czynnościach oraz oczekującymi na klatce schodowej.

Na korytarzu mogą przebywać jednorazowo nie więcej niż 3 osoby ( po jednej osobie na każde półpiętro ) z zachowaniem odległości min. 2 metrów pomiędzy osobami.

Preferowanym sposobem kontaktu z kancelarią pozostaje kontakt telefoniczny ( 95/7559090 ), mailowy ( sulecin@komornik.org ) i listowny.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

  Adres kancelarii >>

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek
Kancelaria Komornicza w Sulęcinie
ul. Kilińskiego 9
69-200 Sulęcin (budynek Poczty Polskiej)

 

  Telefon / Fax >>

95 755 90 90

 

  Adres email >>

sulecin@komornik.org

 

Godziny pracy kancelarii >>

        kancelaria czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:00, a w piątki 7:00 - 14:00

        informacje udzielane telefonicznie w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 13:00

        komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 12:00 – 16:00

        kasa czynna w godzinach pracy kancelarii

 

 

  NIP i numer rachunku bankowego kancelarii >>

        NIP: 622-201-53-82

        Santander Bank Polska S.A. I O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822

          (przy wpłatach należy podawać sygnaturę akt komornika)

 

  Właściwość terytorialna >>

Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcina Małuszek obejmuje następujące gminy:

Sulęcin, Lubniewice, Krzeszyce, Torzym, Słońsk, Ośno Lubuskie

 

  Lokalizacja kancelarii >>