KANCELARIA » AKTUALNOŚCI

  Aktualności >>

!!!UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. Poz. 878) a także stosownie do zaleceń Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastiana Kalety oraz w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Sulęcinie informuję, iż:

od dnia 03 sierpnia 2020 r. przywracam bezpośrednią obsługę interesantów przez pracowników kancelarii w godzinach 9:00-13:00

Osobiste dyżury komornika pozostają nadal odwołane.

Ustala się następujące zasady przyjmowania interesantów. Pracownicy kancelarii mogą odmówić obsługi interesanta w przypadku niestosowania się do poniższych reguł.

W kancelarii może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może przebywać w budynku oraz lokalu kancelarii osoba, która przebywa z osobą/osobami odbywającą/odbywającymi kwarantannę lub izolację w warunkach domowych albo sama objęta kwarantanną lub izolacją.

Do kancelarii mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos ( maseczka, przyłbica, kask ochronny ).

Obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk lub założenie rękawiczek ochronnych.

W Biurze Podawczym Kancelarii może przebywać w tym samym czasie 1 osoba, za wyjątkiem pracowników kancelarii realizujących obsługę interesantów.

Obowiązuje zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy wszystkimi osobami uczestniczącymi w czynnościach oraz oczekującymi na klatce schodowej.

Na korytarzu mogą przebywać jednorazowo nie więcej niż 3 osoby ( po jednej osobie na każde półpiętro ) z zachowaniem odległości min. 2 metrów pomiędzy osobami.

Preferowanym sposobem kontaktu z kancelarią pozostaje kontakt telefoniczny ( 95/7559090 ), mailowy ( sulecin@komornik.org ) i listowny.